Skadeanmälan

Vi är godkända av samtliga i Sverige verkande försäkringsbolag.
Klicka på ditt försäkringsbolags logotyp så får du upp deras skadeanmälan.

aktsam-logodina-logofolksam-logoatava-logogjensidige-logovolvia-logomoderna-logolans.logotrygghansa-logosalus-logoif-logotrekronor-logo

NYHET!

Nu utför vi också hjulinställning
och byte av vindrutor

En korrekt hjulinställning er både en bättre däckekonomi och behagligare köregenskaper.